Singularity & Promotieonderzoek Radboud Universiteit

Geplaatst door:

Header#2

De laatste maanden is het onderzoek echt van start gegaan. Een onderzoek naar de potentiële relatie tussen een singulariteit en disruptie. Op deze pagina zal ik de aankomende jaren schrijven over het onderzoek, en tussentijdse ontdekkingen beschrijven. Soms zal het blijven bij gedachten en onzekerheden, dat hoort bij wetenschappelijk onderzoek. Ik zal beginnen met een postulaat dat voortkomt uit een eerste studie naar onder andere singularity en disruption, waar er is gekeken wat deze termen inhouden. Het postulaat is in het Engels aangezien het onderzoek Engelstalig beschreven zal worden. Maar wees niet bevreesd op deze pagina’s zal ik de Nederlandse vertalingen plaatsen. Het postulaat is als volgt: Singularity: An abstract point in time at which all the known regulations or laws be it natural or manmade no longer seem to be valid or applicable. Disruption: A situation in which a value attributed by a human to an object or actor is no longer valid. De vertaling zou men als volgt kunnen weergeven: Singulariteit, een abstract punt in de tijd waar alle bekende regels of wetten zij het natuurkundig of geintroduceerd door de mens niet langer geldig of toepasbaar zijn. Disruptie: Een situatie waarin een waarde die toegekend wordt door een mens aan een object of een mens* niet langer valide is. Hier ziet men een verschil naar voren komen betreffende de term singulariteit en de term disruptie. Dit is één van de onderwerpen van het onderzoek, wat is de relatie tussen een singulariteit en het fenomeen dat zich voordoet dat disruptie genoemd wordt. Een ander onderwerp in het onderzoek betreft iets wat op een meer onzekere grond zal staan en het betreft het voorspellen van een singulariteit en het handelen om de uitkomst van een singulariteit te kunnen beheersen.

Als start zal ik hier een stukje schrijven wat direct uit het onderzoeksvoorstel en het probleemgebied is overgenomen.

In onze 21ste eeuw zijn we als mensheid beter geworden in het herkennen en aanwijzen van onze zwarte gaten in de kennis over het universum, onze aarde en onszelf. De entropie in semantiek duurt maar voort (we hebben meer en meer mogelijke betekenissen voor woorden). Met de overgang vanuit de 20ste eeuw naar de 21ste eeuw zijn een aantal zeer interessante fenomenen in beeld gekomen waarvoor onze huidige kennis en ons huidig begrip tekort schiet, we hebben er geen verklaring voor, dit vraagt om onderzoek en een betere begripsvorming. De vraag of mensen een kunstmatige intelligentie zal voortbrengen vindt zijn antwoord in het aspect tijd, de mensheid zal kunstmatige intelligentie voortbrengen zolang er voldoende tijd is om de noodzakelijk inzichten en technologie voort te brengen. Als de mensheid het vervolgens toestaat dat een kunstmatige intelligentie bij zal dragen aan het sociaal maatschappelijke veld of zelfs in dat veld de mensheid voorbij mag streven hangt af van het niveau van acceptie vanuit de mensheid. Dit geeft een mogelijk beeld dat een singulariteit (in dit geval de technische singulariteit) sterk afhankelijk is van het sociaal maatschappelijk veld en dat de beweging in dit veld bepaald of er sprake zal zijn van maatschappij ontwrichtende of markt ontwrichtende werking (het onstaan van disruptie).

Als laatste, ik nodig u van harte uit om te reageren, via LinkedIN of op www.griesdoorn.com, we zijn hier immers allemaal om te leren!

*de term actor is hier vertaald naar mens, om de vertaling eenvoudig te houden, een actor is een mens die een specifieke handeling verricht. Clayton M. Christensen, (1995/1997 Disruptive innovation) / Stanislaw Ulam (1958 Obituary John van Neumann) / Samuel Butler (1870 Darwin among the machines) / Vernor Vinge (1993 The Coming Technological Singularity) / B. Joy (2000 Why the future doesn’t need us) / S. Butler (1872/1981 Erewhon: or, over the range)

0